حقیقی جام قهرمانی را برای اسکان برد


به گزارش وانانیوز، 

 پس اجتناب کرده اند نوک دیدار گروه‌های نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم کدام ممکن است همراه خود شیوع خوب بر صفر شاگردان ساکت الهامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی آنها در جام حذفی به اتمام رسید، مسعود شجاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا حقیقی کنار اجتناب کرده اند اتوبوس گروه‌شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتومبیل خصوصی ورزشگاه آزادی را انصراف کردند.

نکته جذاب این جا است کدام ممکن است جام قهرمانی در دستان دروازه بان نساجی  بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او این جام را در کنار شخصی برای اسکان برد.

علاوه بر این ساکت الهامی نیز پس اجتناب کرده اند نوک نشست خبری شخصی به شوخی به یکی اجتناب کرده اند مسئولان روابط نهایی گروه لیگ ذکر شد: این جام را تعدادی از خریدید. اگر بودجه است می‌خواهم برای خودم خوب عدد بخرم.

انتهای پیام /