حقایق عجیب و جذاب درباره سیاهچاله ها که نمی دانستید (+عکس)
اگر گروهی از فضانوردان سقوط دوست فضانورد خود را از داخل سفینه فضایی خود در سیاهچاله تماشا کنند، هرگز او را از افق رویداد نخواهند دید. از آنجایی که نور هرگز نمی تواند از افق رویداد فرار کند، برای مدت بسیار طولانی در آن نقطه دیده می شود.