حسین شریعتمداری: مذاکرات وین به نتیجه نرسید
آمریکا می گوید چون توافق هسته ای در کنگره تایید نشده است، نمی توان تضمین کرد که رئیس جمهور بعدی آمریکا (یا رئیس جمهور فعلی در آینده) آن را نقض نکند! بنابراین چگونه می توانید با این ویژگی موافقت کنید؟ و مدعیان اصلاحات در کدام سمت چالش با حمله به دولت از منافع حمایت می کنند؟!