حسن خمینی: هیچ موضوعی به اندازه حل مسائل اقتصادی مهم نیستقصد تمسخر و قلدری نباید باشد زیرا همه باید با هم کشورمان را بسازیم و من مطمئن هستم که این امر هم رضایت روح امام و هم خواسته رهبر معظم انقلاب است. . همه باید کمک کنند؛ در آن راستا مسؤولان باید عملکرد خود را بهبود بخشند و بیکاران نیز کمک کنند و بهتر کنار بیایند تا انشالله این مشکلات نیز حل شود و کارنامه درخشان جمهوری اسلامی به دلیل موج ایجاد شود. از اتفاقات سال های اخیر در کشور خود را تحقیر نکنید.