حذف تدریجی دلار از بورس ایران و روسیه/ بانک مرکزی روزانه ۲۰۰ میلیون دلار ارز به بازار عرضه می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از مبادلات خارجی، گفت: بستر مناسبی برای انجام معاملات فراهم شده است. مبادلات تجاری ایران و روسیه با ارزهای ملی و به تدریج دلار از عرصه مبادلات خارج می شود و اقتصاد هر دو کشور حذف می شود.