حجم نقدینگی از مرز ۵۴۰۱ هزار میلیارد دلار گذشت
در گزارش تحلیل روندها و اقدامات کلان اقتصادی بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری آمده است: حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است. پایان. از سال ۱۴۰۰ که نسبت به رشد متغیر مشخص شده در مدت مشابه سال قبل ۱.۰ درصد کاهش داشته است (۱۲.۸ درصد).