حال و هوای خیابان فردوسی پس از خبر برجام/ کاهش عجیب دلار در بازار تهران
مشاهدات ما از خیابان فردوسی و میدان نشان از کاهش قیمت در این بازار دارد. همچنین کاهش قیمت در تابلوهای خرید و فروش ارز در صرافی های رسمی ثبت می شود به طوری که محدوده خرید هر دلار آمریکا از ۲۸۵۰۰ تا ۲۸۶۰۰ و قیمت فروش از ۲۸۸۰۰ تا ۲۹۸۰۰ دلار است.