جهاد برای توضیح به عاشورایی چرایی، چیستی و چگونه
اگر جهاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را «جهاد اصغر» بدانیم که در زیر تهدیدات شدید و در قالب نبردهای فیزیکی صورت می گیرد، ماهیت عاشورا «محفظ زمان» است که محدود است. تا یک روز یا حتی نیم روز. از این منظر است که عده ای متوهم ظلم عاشوراییان را با موارد مشابه مقایسه می کنند و می گویند فلان جنایتکار جاسوس به دلیل چندین سال حبس از آنها مظلومتر بوده است.