جنگ در اوکراین بریتانیا: روسیه به هیچ یک از اهداف استراتژیک اولیه خود دست نیافته است
حمله نظامی روسیه به اوکراین در حالی وارد صدمین روز خود می شود که ایالات متحده و اروپا تحریم ها علیه این کشور را افزایش می دهند، اما مسکو به پیشروی خود در خاک اوکراین ادامه می دهد.با این حال، مقامات نظامی بریتانیا می گویند دستاوردهای روسیه در اوکراین به دست آمده است.