جنگ اوکراین طوفانی در اقتصاد بریتانیا ایجاد کرده است
علیرغم اینکه اقتصاد بریتانیا تلاش کرده تا عقب ماندگی دوران کرونا را جبران کند، اما با هزینه های مرتبط با افزایش قیمت انرژی و تورم جهانی مواد غذایی مواجه شده است. در همین راستا، بانک مرکزی انگلیس (BOE) هشدار داد که چشم انداز اقتصادی کشور از ابتدای سال جاری بدتر شده است و از وام دهندگان این کشور خواست سرمایه بیشتری را برای جذب شوک در بازارها کنار بگذارند.