جلوگیری از ورود سیلاب به تهران با لایروبی کامل مسیر رودخانه های کن
شهردار منطقه ۲۲ از لایروبی کامل رودخانه کن خبر داد و گفت: رودخانه کن در منطقه غرب تهران وجود دارد که توسط اداره منابع آب برای جلوگیری از سیلاب و در سیلابی که در امامزاده رخ داد به طور کامل لایروبی شد. در منطقه داوود، جریان به صورت روی آب بود.