جسمی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتی ضد زنگ را به رخ بکشید – به همان اندازه سبک ساری شخصی را بهبود دهید

هیچ عامل برای یک دختر مشابه با خوب سرهمی انصافاً به تذکر نمی رسد. اکثر افراد بر این باورند کدام ممکن است ساری صحیح همه تیپ های جسمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دختر ها در هر سنی انصافاً به نظر می رسد مانند است. مناسب است، با این حال ساده به همان اندازه حدی!

تمام واقعیت اینجا است کدام ممکن است ساری میانی ریف همراه خود منحنی، لباسی جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه نواز را تحمیل می تنبل. هنگامی کدام ممکن است به خوبی پوشانده شود، منحنی های خوب زن را انصافاً تمیز می تنبل. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اگر به خوبی طراحی نشده باشد، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است فوق العاده ضعیف است.

این دلیل است، حمل ساری خواستن به ملاحظه ویژه ای به جنبه هایی مشابه با مراقبت اجتناب کرده اند منافذ و پوست، نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام دارد. چرا؟ از همراه خود ساری، متعدد اجتناب کرده اند نیمه‌های پنهان هیکل بدیهی می‌شوند.

این برای ادغام کردن –

 • کمر

 • گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین

 • سلاح ها

 • اگر خوب پیراهن زیبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک روز می پوشید، شانه ها را بپوشید

 • صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو‌های خواهید کرد، با بیرون نادیده گرفتن پاهای زیبایتان، نیز در کانون ملاحظه هستند

مطابقت حیاتی است

 • خوشایند، برای مطابقت اندام عمومی، هسته جذاب تر، پایین شوکه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوهای فشرده، باید امتحان شده های ورزشی شخصی را افزایش دهید. اگر می‌خواهید همراه خود ساری‌هایتان لاغرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست‌تر به تذکر برسید، همراه خود کرانچ معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهای دوسر بازو آغاز کنید.

 • برای کاهش دستگیره های عشق در وسط، بازی های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی را افزایش دهید. علاوه بر این، استراتژی های تنفس یوگا مشابه با کاپال بااتی را انجام دهید. وزنه های سبک را بلند کنید به همان اندازه دسته های عشق مزاحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه مافین را اجتناب کرده اند بین ببرید. کشش های پهلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش پاها برای از گرفتن خوب جاده کمر انصافاًً خاص برتر هستند.

 • مطابقت اندام بیشتر علاوه بر این در نتیجه وضعیت بیشتر هیکل تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً کدام ممکن است خوب چشم انداز برتر ممکن است ظاهری خارق العاده به ساری داشته باشد.

 • افزایش مرحله مطابقت اندام در نتیجه متابولیسم قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به خون بیشتر تبدیل می شود. این کار احساس منافذ و پوست را افزایش می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیوب، لکه های منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکه های تیره را اجتناب کرده اند بین می برد. متعاقباً به حرکت شخصی یکپارچه دهید، حتی وقتی سال هاست کدام ممکن است {به درستی} بازی نکرده اید!

مراقبت نماد دهنده …

 • تحمل تاثیر استایل سرهمی ستاره مورد کنجکاوی تان قرار گرفته اید؟ خوشایند، ملاحظه کنید کدام ممکن است چگونه اصولاً اجتناب کرده اند گروه او، آرایش نوک تیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرکانه، استایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش او او را اجتناب کرده اند بین گروه متمایز می تنبل.

 • خواهید کرد هم نمی‌توانید با اشاره به این جنبه‌ها بی‌تمایز باشید – را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً ۹ با اشاره به ساری. منافذ و پوست شفاف، ناخن‌های تازه، بازوهای با بیرون مو (را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم پایین کمر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهای مدرن – در امتداد طرف هم توصیه ظاهری انصافاً کمک زیادی می‌کنند.

 • Hairy Tales – بازوهای موم شده غیرقابل مذاکره هستند (بجز پیراهن خواهید کرد آستین درست داشته باشد، باید به آن است جنبه اساسی پایبند باشید). ساری‌ها لباس‌های ظریفی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوهای پرمو در واقعً لطف خوب خانم را اجتناب کرده اند بین می‌برند. علاوه بر این اگر موهای بدنتان قابل ملاحظه است، پایین شخصی را به طور ماهر اپیلاسیون هر دو سفید کنید. همین امر با اشاره به دکلره خواهید کرد نیز صدق می تنبل. موهای دیده شده روی معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه بالایی هیکل نیز در حالت اندیشه آل باید برداشته شوند.

 • مانیکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیکور – ناخن‌ها، پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو‌های مانیکور شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیکور شده می‌توانند کل به نظر می رسد ساری خواهید کرد را اجتناب کرده اند متداولبه انصافاً تغییر کنند. رنگ ناخن های شخصی را کت و شلوار همراه خود ساری شخصی رنگ کنید.

 • بی پایین بروم؟ هر دو با بیرون آستین؟ – بلوزهای با بیرون پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آستین خواستن به مراقبت بیشتری در نواحی کشف نشده آن دارند. زیر بغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوهای معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مو حیاتی است! برای از گرفتن ظاهری مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرن در یک واحد پیراهن کم پایین، پایین شخصی را نیز تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز کنید.

منافذ و پوست خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم رنگ!

 • منافذ و پوست خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته پوسته قابل دستیابی است فوراً برای شما ممکن است بدیهی نشود، با این حال چنین لکه های دردسرساز همراه خود لباسی بدیهی در زیر اسکنر قرار می گیرند. متعاقباً {فراموش نکنید} کدام ممکن است هنگام حمل ساراف، عوامل تمیز شخصی را مرطوب کنید.

 • کمر، بازوها، بازو‌ها، پایین، گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دق‌الباس (را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتتان) باید انعطاف‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی مرطوب شوند. {فراموش نکنید} کدام ممکن است هنگام سطح وارد شدن در برابر این آفتاب نیز {به آرامی} لوسیون ضد آفتاب را بمالید.

 • لکه های خشک آزاردهنده – آرنج ها باید {در این} لیست اول باشند! متعدد اجتناب کرده اند خانم ها خیلی سعی می کنند به نظر می رسد شخصی را زیبا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کنند، با این حال این عمیق کودک نوپا را فراموش می کنند. این اراده امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استایل خواهید کرد را انصافاًً بی رنگ تنبل. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است خودتان نمی توانید پایین شخصی را ببینید، قابل دستیابی است اجتناب کرده اند آن نیز غافل شوید. ۹!

*نوک منافذ و پوست مخملی – از چربی خوشایند بخورید، تقویت می کند های ویتامین E خوردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دکتر شخصی بخواهید ویتامین های منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مو را تجویز تنبل. روغن کبد ماهی، روغن ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن بذر کتان نیز می توانند شناخته شده به عنوان تقویت می کند برای پوستی برتر خوردن شوند. [DO NOT FORGET TO GET A CLEARANCE FROM YOUR DOCTOR OR CHECK FOR ALLERGIES, before starting any medicinal herbs, special diets or supplements.] ژل آلوئه ورا برای نبرد همراه خود خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی برتر است، چون آن است گی (کره شفاف) نیز همینطور است. علاوه بر این اگر به آن است حساسیت ندارید، می توانید ژل آلوئه را به منافذ و پوست شخصی بزنید.

منافذ و پوست عظیم حیاتی است…

متعدد اجتناب کرده اند دختران فراموش می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازوها، گردن، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این صورت شخصی مراقبت کنند. آنها قابل دستیابی است مرتباً صورت شخصی را انجام دهند، با این حال مانیکور هر دو مانیکور قابل دستیابی است در روال شکوه آنها اهمیت چندانی نداشته باشد. خوشایند، اگر به حمل لباس‌های سرامیکی کنجکاوی دارید، نمی‌توانید آن را بپردازید. میتوانی؟ در همین جا تعدادی از مورد تولید دیگری برای از گرفتن پوستی برتر موجود است… در در هر مکان واحد –

 • رژیم غذایی متعادل داشته باشید، بازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن خوبی داشته باشید به همان اندازه اجتناب کرده اند شر مشکلات پوستی خلاص شوید.

 • همه وقت اجتناب کرده اند فراهم می کند زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی همراه خود استاندارد خوشایند بیشترین استفاده را ببرید.

 • {فراموش نکنید} کدام ممکن است آرایش (اجتناب کرده اند جمله گردن، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) را در گذشته اجتناب کرده اند بالا روز/عصر پاک کنید.

 • اجتناب کرده اند آفتاب از حداکثر آفتاب پرهیز کنید. هنگام تور هر دو سفر شدن بر ۲ چرخه، شخصی را بپوشانید.

 • رنگدانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکه های تیره همراه خود افزایش سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تعادل هورمونی جدی تر می شوند. همراه خود از گرفتن خوب سبک مسکن خوشایند پیر شدن را متوقف کنید. اگر نامشخص به مشکلات هورمونی، اجتناب کرده اند جمله دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کاری تیروئید هستید، خوب تعیین مقدار درست انجام دهید.

 • سویه ها تیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکه های روی گردن، زیر بغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین نماد دهنده مشکلات اساسی بهزیستی اجتناب کرده اند متابولیسم ضعیف قند گرفته به همان اندازه ضعیف هموگلوبین است. مواظب باش!

 • لکه های تیره سرسخت صورت، گردن، بازوها، پایین هر دو دستان شخصی را همراه خود مراقبت های متخصص بر مقدمه پیشنهاد خوب متخصص منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه قابل اعتقاد معامله با کنید.

 • اگر اجتناب کرده اند زیتس بازو/ پایین مبارزه کردن می برید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده دارید، باید پیلینگ گلیکولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیزر را انجام دهید، با این حال ساده در صورتی کدام ممکن است دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص منافذ و پوست آن را پیشنهاد کنند.

 • همین امر با اشاره به بردن ابدی موهای زائد نیز صدق می تنبل. اگر این در اصل شکل است، {فراموش نکنید} کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب دکتر معتمد هر دو خوب متخصص لیزر مجاز توصیه بگیرید. در چنین مواردی، قیمت باید کمترین ملاحظه خواهید کرد باشد.

*نوک منافذ و پوست مخملی – خوردن کربوهیدرات شخصی را کاهش دهید. به طور قابل توجهی، خوردن محصولات گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای شیرین/سرخ شده باید محدود شود. ببینید چگونه این کار ظرف تعدادی از هفته منافذ و پوست را پاک می تنبل. {در این} میان، سوئیچ متنوع های مفید مشابه با تخم مرغ، ماست، آردهای با بیرون گلوتن مشابه با راگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها را {فراموش نکنید}.

*نوک آب – مقدار مناسبی آب (همراه خود ملاحظه به مخلوط کردن شخصی) در کل روز بنوشید به همان اندازه منافذ و پوست شخصی را هیدراته حفظ کنید. به عینک های پیشنهاد شده جهانی پایبند نباشید. هیکل خواهید کرد قابل دستیابی است {به دلیل} مخلوط کردن منحصر به فردش به آب کمتر هر دو فوق العاده بیشتری خواستن داشته باشد [and also as per the seasons]. {هر روز} صبح حدود ۲ به همان اندازه ۴ لیوان آب همراه خود شکم تمیز بنوشید. علاوه بر این ارائه می دهیم در مقابله همراه خود علائم آلرژی های پوستی {کمک می کند}، اجتناب کرده اند جمله مزایای بدیهی تولید دیگری.

درمانهای خانگی

۱۰۰۰ راه‌رفع خانگی برای مقابله همراه خود مشکلات پوستی نسبتاً سطحی هر دو موقتی موجود است، اجتناب کرده اند برنزه شدن در مخالفت با آفتاب گرفته به همان اندازه گرگرفتگی به همان اندازه تیرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی. معامله با های خانگی علاوه بر این برای پاکسازی منافذ و پوست، اجتناب کرده اند بین برداشتن آلودگی های سرسخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن سوسو زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت اجتناب کرده اند بازو گذشت به منافذ و پوست برتر هستند.

متعدد اجتناب کرده اند دختران معمولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید با موفقیت اجتناب کرده اند داروهای خانگی به نفع شخصی استفاده می کنند. همراه خود این جاری، آنها فراموش می کنند کدام ممکن است آنها را در تمام هیکل بمالند – معمولاً آنها به سادگی روی صورت هدف اصلی می کنند. اجتناب کرده اند هر “محافظت صورت” کدام ممکن است استفاده می‌کنید، مثبت شوید کدام ممکن است اجتناب کرده اند “محافظت هیکل” استفاده می‌کنید – همراه خود هدف اصلی بر روی نواحی کشف نشده دید مشابه با پایین، سوراخ، گردن، پایین گوش‌ها، شانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

دی تان – آب خیار را همراه خود تعدادی از قطره آب لیمو ترکیب کردن کنید (اگر منافذ و پوست خواهید کرد خیلی خشک نیست) به همان اندازه اجتناب کرده اند شر برنزه خلاص شود. بگذارید حداقل ۲۰ دقیقه روی منافذ و پوست نگه دارد. کوارک را همراه خود آب خیار، سفیده تخم‌مرغ، آرد نخودچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی آب لیمو ترکیب کردن کنید به همان اندازه خوب بسته برنزه‌زدایی از حداکثر داشته باشید. بگذارید ۲۵-نیم ساعت نگه دارد. آب سیب زمینی برای کاهش برنزه شدن ناسالم منافذ و پوست برتر است. آلوئه ورا ممکن است به طور موثری همراه خود آفتاب سوختگی مقابله تنبل. اگر منافذ و پوست آفتاب نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته پوسته شده اید، چربی گاو را به سختی خوب و دنج شده (ولرم) بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید خوب عصر نگه دارد (اگر منافذ باز، جوش هر دو زیتس دارید این کار را نکنید).

عوامل تاریک – آب سیب زمینی برای معامله با لکه های تیره برتر است. علاوه بر این می توانید برای اجتناب کرده اند بین برداشتن تیرگی آرنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مچ پا (هر دو حتی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن) خوب اسکراب شکر تهیه کنید. ۲ قاشق چایخوری شکر را بردارید، مقداری عسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از قطره آب لیمو به آن است اضافه کنید. این ترکیب کردن شکر را همراه خود منافذ و پوست لیمو (خوب پایین تر لیمو) در نواحی ضرر شخصی بمالید. {به آرامی} مالش دهید به همان اندازه شکر انصافاً رفع شود. بگذارید ربع ساعت نگه دارد. برای بهتر از نتیجه این کار را تعدادی از روز تکرار کنید. شیر، عسل، سفیده تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خیار ترکیب کردن در یک واحد بسته برای منافذ و پوست های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرمال اندیشه آل هستند. چای کیسه ای استفاده شده کدام ممکن است مدتی در آب زلال شسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یخچال نگهداری شدند، برای نبرد همراه خود سیاهی در اطراف توجه باید روی توجه ها قرار گیرد. آب سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خیار نیز برای روشن شدن منافذ و پوست زیر توجه مفید هستند. خیار رنده شده را می توان برای سرما کردن سوزش در توجه قرار داد.

*نک ستاره – تعدادی از بادام، دانه چارولی (چیرونجی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب قاشق چایخوری خیس کنید. ماسور دال (عدس صورتی) در شیر خوب عصر. صبح خوب خمیر خوشایند مناسب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی نواحی خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریک بمالید. اگر فوراً تمام نشد، می توانید به سختی پودر زردچوبه نیز اضافه کنید. تعدادی از روز تکرار کنید. روی بازوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکه های پایین نیز برتر واقعاً کار می کند!

ماساژ – ماساژ دادن مشترک منافذ و پوست برای بازگرداندن رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن درخشندگی به منافذ و پوست برتر است. اجتناب کرده اند روغن خردل برای ماساژ بازوها، پاها، کمر، گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل هیکل شخصی هنگام اتاق استراحت کردن بیشترین استفاده را ببرید. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند روغن نارگیل در مناطق ضرر دار هر دو اگر منافذ و پوست خواهید کرد خیلی خشک است بیشترین استفاده را ببرید. ماساژ علاوه بر این ورود به خون را افزایش می بخشد کدام ممکن است نتایج آن سریع بر روی صورت معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوها / پایین خواهید کرد دیده شده {خواهد بود}.

راه حل ها را دنبال کنید به همان اندازه ظاهری ضد زنگ را در لباس‌های ساروی شخصی به حاضر بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است می‌روید، آفتاب وسط ملاحظه خواهید کرد را جلب می‌تنبل.