جزئیات بارندگی «موسمی» ایران
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: طی پنج روز آینده در مناطقی از شرق و شمال شرق کشور افزایش سرعت باد، افزایش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. این شرایط امروز و فردا در برخی نقاط تهران، البرز، قم، قزوین، اصفهان و حاکمیت مرکزی وجود دارد.