جریمه مالیاتی برای مالکانی که سقف اجاره را رعایت نمی کنند
نمایندگان مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی طرح مضاعفی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالکان قانونمند با سهولت بازپرداخت واحدهای مسکونی مواجه خواهند شد و مالکانی که سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکنند با مالیات مضاعف مواجه خواهند شد.