جداول قطعی برق در تهران منتشر نشد/ دلیل قطعی های پراکنده برق کمبود برق نیست
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: هیچ برنامه ای برای اعلام قطعی در تهران وجود ندارد و در حال حاضر وضعیت تولید و تامین برق در پایتخت خوب است. دلیل قطعی های پراکنده اخیر به کمبود برق مربوط نمی شود، بلکه به مشکلات فنی مربوط می شود.