جام جهانی قطر ۲۰۲۲; مشخص ترین صعود ایران به جام جهانی ۱۹۷۸ در امتداد طرف آرژانتین


به آگاه فانئوس،

کارکنان سراسری فوتبال کشورمان کدام ممکن است در هفتمین دیدار مرحله آخرین مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضور داشت، صعود شخصی به این دوران اجتناب کرده اند مسابقات را قطعی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری ترین صعود گذشته تاریخی عالی کارکنان آسیایی به جام جهانی را رقم زد. رکورد. {در این} اتصال.

قطر به جام جهانی ۲۰۲۲ رسید، ششمین صعود گذشته تاریخی ایران به جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین صعود متوالی کدام ممکن است مشخص ترین صعود نیز لقب گرفته است. کارکنان سراسری فوتبال ایران مسابقات مقدماتی جام جهانی را همراه خود معمولی ۲.۵ امتیاز در هر تفریحی به بالا رساند کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این سابقه نداشته است.

اولین صعود ایران به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین بود کدام ممکن است در آن نقطه به ازای هر برد ۲ امتیاز داشت، به منظور که ایران ۸ تفریحی، ۶ برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ جذب می کند به انگشت آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۱۴ امتیاز تنها کارکنان راه کشف شد. برای جام جهانی جام جهانی اجتناب کرده اند آسیا، اقیانوسیه بودند. ایران اجتناب کرده اند تذکر جدول ۱.۷۵ امتیاز در هر تفریحی با این حال همراه خود کمتر از ۲ امتیاز در هر تفریحی کسب کرد. همراه خود احتساب هر پیروزی سه امتیازی می توان اظهار داشت کدام ممکن است کارکنان سراسری آرژانتین در مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ ۲۰ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی ۲.۵ امتیاز در هر تفریحی کسب کرد.

در در اطراف دوم کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند طریق تفریحی های پلی آف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی مقابل استرالیا به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه رسید، کارکنان سراسری همراه خود سه برد، سه جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ باخت ۱۲ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی پلی آف شد. مسابقات. معمولی ۱.۵ امتیاز در هر تفریحی. دراماتیک همراه خود اقتدار {نمی تواند} {به سمت} بالا باشد. در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، کارکنان سراسری همراه خود ۱۳ برد، عالی جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شکست سودآور شد همراه خود کسب ۱۳ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی ۲.۱۶ امتیاز در هر تفریحی، صعود نسبتاً مطمئنی کسب تدریجی.

کارکنان سراسری فوتبال کشورمان پس اجتناب کرده اند مدتی غیبت در جام جهانی، همراه خود ۵ برد، عالی جذب می کند، ۲ باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ امتیاز به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل رسید کدام ممکن است یک بار دیگر صعود دیدنی با این حال همراه خود معمولی ۲ امتیاز در هر تفریحی است. . نمی توان آن را به طور مناسب آپلود کرد. صعود ایران به جام جهانی برای دومین بار متوالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین حضورش {در این} رقبا ها، صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود کدام ممکن است ایران همراه خود کسب ۶ برد، ۴ جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شکست، ۲۲ امتیاز کسب کرد. افزایش قابل اعتقاد همراه خود معمولی ۲.۲. نکته ها.

همراه خود این جاری، سومین تفریحی متوالی ایران در مقدماتی جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رکورد عکس را به تماس گرفتن شخصی سند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراگان اسکوچیچ همراه خود کسب ۲۵ امتیاز همراه خود ۸ برد، عالی جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی باخت به طور معمولی ۲.۵ امتیاز در هر مسابقه را به انگشت آورد. .

انتهای پیام/