ثروتمندترین میلیاردرهای زیر سی سال جهان چه کسانی هستند؟
کوین دیوید لمن ۱۹ ساله همراه خود ثروت ۲.۴ میلیارد دلاری برای دومین سال متوالی شناخته شده به عنوان جوان ترین میلیاردر جهان محدوده شد.