ثبت نام آزمون صدور مجوز خدمات الکترونیکی دادگستری از فردا آغاز می شود
مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری اعلام کرد بر اساس آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فردا دوشنبه ۹ آبان ماه در سایت سازمان سانسه ثبت نام آزمون پروانه دفتر الکترونیک قضایی به مدت یک هفته آغاز می شود. . ، و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.