تولید برتر متعلق به کسانی است که کنشگری اجتماعی ایجاد می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محسن افشارچی استاندار زنجان در مراسم افتتاحیه کتابخانه عمومی امام حسین (ع) گفت: مشکلات اخیر ناشی از مسافت است و به عبارتی دنیای واقعی در حال تبدیل شدن به دنیای مجازی است. خودروایی و در نهایت ایجاد کنشگری اجتماعی.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ۲۷ دستگاه اطلاعاتی بیگانه در حوادث اخیر فعال هستند و تقویت دنیای واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: باید توجه داشت که مردم در فضای مجازی دشمن شوند.

وی با اشاره به نقش کتابخانه ها در مسائل مختلف فرهنگی گفت: کتابخانه ها جزء مهمی از فعالیت های فرهنگی در توسعه جامعه هستند، از این رو باید به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها توجه ویژه شود.

افشارچی وی با تاکید بر تقویت کتابخانه ها مانند سایر حوزه های فرهنگی گفت: کتابخانه ها را نباید سنتی دید، بلکه باید متفاوت باشد و در این راستا با استفاده از ظرفیت های شهرداری ها به تحقق اهداف کتابخانه ها پرداخت.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ایجاد کتابخانه ها برای تاثیرگذاری در معیشت مردم و خلق ثروت است افزود: کتابخانه ها را باید خانه محله دید، خانه ای که گفت و گو، اشتراک و درک متقابل در آن معنا پیدا می کند.

انتهای پیام/۷۳۰۰۵
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید