تنها ۵۰ نمایندگی دانمارکی در همدان پرانرژی هستند/ برای جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته فروشی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر در این زمان در دیدار همراه خود مدیرکل جهاد الکترونیک استان، همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند امتحان شده های {انجام شده} برای تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out کالاهای اساسی در ایام عید گفت: علی رغم اینکه تمام امتحان شده ها {در این} راستا است با این حال متاسفانه همراه خود اشکال نوسان قیمت دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه افراد مواجه شدیم.

وی همراه خود خاص اینکه نوسانات قیمت ها اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است جهاد کشاورزی، صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای پاسخگو برای باید به آن کانون توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با کنند، ذکر شد: افراد پیش بینی دارند امتحان شده مقامات را دسترس در بازار ببینند، از ظاهر شد محله به بازار است.

مشاور ولی فقیه در استانداری همدان همراه خود تاکید بر لزوم این سیستم ریزی مقامات برای اداره کردن قیمت برخی اجتناب کرده اند کالاهای اساسی، ادای احترام به شد: موفقیت {در این} بخش تاثیرات روانی بر محله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در پیگرد افراد علیه مقامات کارآمد باشد.

وی ذکر شد: همه همه ما می دانیم کدام ممکن است مشکلات مالی پایه عمیقی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع آن نقطه بر است.

شعبانی همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند اینکه اجتناب کرده اند ۲۵۰ نمایندگی اطلاعات بنیان استان همدان تنها ۵۰ نمایندگی پرانرژی هستند، ذکر شد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است حدود ۳۰ سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی است، خوشایند است بتوان اجتناب کرده اند اطلاعات بهره مند شد. قابلیت ها – نمایندگی های فعلی {در این} زمینه.

نیاز آزادسازی رودخانه های الوند

وی نپخته فروشی را یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند معضلات مهم در بخش کشاورزی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در این زمان تولید دیگری تحمیل قطعا ارزش آن را دارد افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ثروت همراه خود نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه آن ارتباطی ندارد، به همین دلیل اجباری است در بخش کشاورزی اقدام شود. صنایع تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ثروت در استان.”

امام جمعه همدان علاوه بر این نیازمند کشت نهاده های دامی در مقابل محصولات پرمحصول مشابه سیب زمینی در استان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مطمئنا مدیریت نهاده های دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت به صورت محلی خوشایند است.

وی ذکر شد: بحث ساخت بذر یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند سوی مسئولان معامله با شود، نمایندگی های اطلاعات بنیان می توانند برای تعمیر این اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی میدان اقدام کنند.

شعبانی علاوه بر این نیازمند آزادسازی رودخانه های الوند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این درخواست شده است ای است کدام ممکن است باید پیگیری کنیم چرا کدام ممکن است متاسفانه حتی برخی نهادهای دولتی نیز رودخانه ها را در اختیار گرفته اند.

وی ذکر شد: امیدواریم همراه خود تعمیر این اشکال بیشتر مردم به طور قابل توجهی مسافران بتوانند اجتناب کرده اند آن برای تخریب منازل پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه های افراد استفاده کنند. به همان اندازه روزی کدام ممکن است شاهد تخلف {در این} زمینه نباشیم همینطور است. کما اینکه این تخریب ها آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی نیز دارد.

انتهای پیام/۳۱۴۰/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید