تمدن غنی و فرهنگ اصیل ایران اسلامی گنجینه ارزشمند انسانی است – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه که برای رایزنی های سیاسی دوجانبه با مقامات مجارستانی به بوداپست سفر کرده بود، با تعدادی از اساتید دانشگاه و ایران شناسان دانشگاه بوداپست دیدار و تبادل نظر کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست از تلاش ایران شناسان مجارستانی در گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در این کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: تمدن غنی و فرهنگ اصیل ایران اسلامی یک نیروی انسانی ارزشمند است که سرمایه بزرگ برای روابط انسان محور جهان بر اساس چندجانبه گرایی است.

باقری با پرداختن به ناکارآمدی الگوهای قدرت محور برای ایجاد نظام بین المللی باثبات و با ثبات و تاکید بر انسان محوری در تمدن ایرانی اسلامی تصریح کرد: انسان، اخلاق، پیشرفت و معنویت پایه های تمدن ایرانی اسلامی است که امری مشترک و قابل درک است. زبان برای همه ملتها نباید برای هیچ ملتی ترجمه شود.

در ابتدای این نشست ایران شناسان مجارستانی با بیان ویژگی های تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران گزارشی از فعالیت های خود در زمینه گسترش و ارتقای این ثروت ارزشمند انسانی در مجارستان ارائه کردند.