تعدادی از اساس؟! مشتریان جامعه های اجتماعی علیه خواننده لس آنجلسی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبر مقدمه مطالعات خبرگزاری مهریکی اجتناب کرده اند خواننده های لس آنجلسی اخیرا در مصاحبه ای ویدئویی با اشاره به اینکه چرا در مهمانی های کشورهای عربی ترانه خلیج فارس را نمی خواند، اظهار داشت: ممکن است این موسیقی را نمی خوانم چون تمایل دارد یک بار دیگر آن را در آن ملت ها اجرا تدریجی.

این اظهارات وی پاسخ پرخطر مشتریان دنیای آنلاین ما را در پی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره کوتاهی اجتناب کرده اند همه اقشار به سخنان وی پاسخ آرم دادند. پاسخ برخی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی را می خوانیم.

سید محمود رضوی (تهیه کننده فیلم)آنها ۹ تنها میهن دوست هستند، اما علاوه بر این تولید دیگری ایرانی نیستند. آنها به سادگی حقوق می گیرند. میهن پرستان برای رقبا در ۲ ملت عربی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار شخصی را به اختلافات سیاسی تغییر می کنند.

حمید جوادزاده (تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان): آرزو می کنم منصفانه فیلمنامه را همراه خود خواهید کرد به اشتراک بگذارم. منصفانه خواننده جوان عاشق یکی اجتناب کرده اند زیباترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب ترین بازیگران شهرش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق آنها مشهور دارد. این خواننده جوان اجتناب کرده اند کنجکاوی ای کدام ممکن است به این عشق داشت آهنگی عاشقانه برای معشوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی زیبایش مونتاژ کدام ممکن است مشهور عجیبی برای او به ارمغان آورد. سال ها اقامت همراه خود عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگی کدام ممکن است این خواننده برای عشقش خواند در همه زمان ها بر بالا زبان ها بود. زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معشوقه بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید celeb شدند کدام ممکن است آنقدر به این عشق حسادت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر یکی اجتناب کرده اند پولدارهای شهر کدام ممکن است چندان مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب نیست اگر این زنانه باشد. آنقدر جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب پس باید برای ممکن است باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اغوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به این زنانه بگو باشی باید مال ممکن است باشی. در حالی کدام ممکن است زن اصلا چنین درخواستی را قبول نکرد.
همه به این خواننده معروف می گویند: “باشه، منصفانه کاری بکن، می سوراخ بینی همسرت را اجتناب کرده اند بغلت می دزدد، چیزی بگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده ۹ تنها چیزی نمی گوید، اما علاوه بر این موسیقی فوق العاده معروفی را کدام ممکن است به خاطر دوستدارانش ساخته است، می خواند. ”
منصفانه روز همراه خود او مصاحبه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند چرا تولید دیگری آن موسیقی را نمی خوانی در حالی کدام ممکن است معشوق باقی مانده است مال توست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دوست دارد} مال باشی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالعه این موسیقی معروف می توانی پولت را در دهان دزد بگذاری. ممکن است هنرمندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پوشش مشغول نیستم.

حامد العسکری (شاعر)خلیج فارس منصفانه دشواری سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عقیده ای غیر اجتناب کرده اند این هر دو جهل است هر دو خیانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خیانت.

آیت الله علی سرلکامیدوارم آقا ابی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وطن را بفهمد. وقتی بی خانمان ها پایین تحقیرشان پنهان می شوند، شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف های خانوار اش به افکار خطور می تدریجی.

مهدی عرفات (دبیر شورای دولتی رسانه): خواهید کرد ۹ خواننده هستید، ۹ صاحب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، ۹ خرید و فروش! حتی بخشی اجتناب کرده اند خانه شخصی را بفروشید به همان اندازه حساب جاری حال شخصی را هزینه کنید!

ایمان شمسی (مدیرکل مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری های خانه).: زمانی کدام ممکن است به دعوت سعودی ها به عربستان سر خورد، خیلی ها گفتند: پس جنایات آنها در یمن چه تبدیل می شود؟ گفتند: دعوای عرب همراه خود آقا سیدا چه مقدار دارد؟ حالا می گوید: ممکن است کاری به خلیج فارس ندارم. ببینم این بار چه توجیهی دارند!

۱. ممکن است خواننده سیاسی نیستم. ممکن است کاری به بحث خلیج فارس ندارم.

۲. ۹ به جمهوری اسلامی!

۳. نتیجه: «۹» احتمالاً بخشی اجتناب کرده اند آواز است. حالا پولش را داد هر دو به سعودی ها هر دو دیگران!

محمد صادق علیزاده (خبرنگار): چقدر می تونی حرف مفت بزنی؟! اجتناب کرده اند آنها سؤال شده است کدام ممکن است چرا در عربستان سعودی خلیج فارس را نمی خوانید؟ خب میگم ظریفه، نمیخونم، این پودها چیه کدام ممکن است نخوندی؟! حرف زدن بلد نیستی حرف نزنی؟! ای کاش در زمان دعوت به عربستان می دانستید کدام ممکن است چگونه این کاغذها را بچرخانید به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند بازاریابی رژیم اصلاحات سیاسی مردی معادل بن سلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم بدنام سعودی ها باشید. . عملکرد!

صفحه روزنامه فرحختجاناولاً آقای ابی سیاستمدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاوی پوشش است. تنها در آثار سیاسی او نیست کدام ممکن است تصویر سیاسی آشکاری دارد. با این حال نکته تلخ اینجا است کدام ممکن است این باهوش موضوع بی نظیر، میهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاودانه «خلیج فارس» را به دعواهای بین دولتی بر روی دندان سیاسی تقلیل داده است. به همان اندازه سودجویی شخصی را توجیه تدریجی. پایین جمله «ممکن است سیاستمدار نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندم» پنهان است.

امیر سدین (نویسنده): در واقع وقتی پدرم برای شاهزاده بوجی مانترا سیاسی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی منصفانه کاغذ مانترا سیاسی می نویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی دوربین می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی می تدریجی، او منصفانه سیاستمدار است. ساده وقتی پای دلار عربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ عرب وسط هستند، یادش می‌آید کدام ممکن است سیاسی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خلیج فارس ساده ضرر بین مقامات‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواهد جایگزین را اجتناب کرده اند انگشت بدهد. پیاده سازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است در کشورهای عربی کسب درآمد کنید. باهوش بی خانمان

[کاشکی خود مرده بودی پیش از این
تا نمی‌مردی چنین ای نازنین]

مهرداد ارگوانی (نویسنده): بی نام شخص خاص است کدام ممکن است برای ملت، زبان، سنت، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شخصی ارزشی قائل نیست. در واقع سوال کردن آور نیست کدام ممکن است مانکن ها اجتناب کرده اند تاریخچه شخصی اطلاعی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در حد مصرف کردن معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها خصوصی جنسی هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت این اشخاص حقیقی سرمایه آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به محل تولدشان ربطی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت. در پیشرفته کدام ممکن است کشوری معادل آمریکا دارای شهروندی یکسانی نیست، دالتون ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگرانی معادل او کدام ممکن است نویسندگان ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکار بودند، در دوران کمونیستی ممنوع شدند، صرفاً به این انگیزه کدام ممکن است هویت سراسری اجتناب کرده اند هر مفهوم ای مهمتر است. آقا ابی تولید دیگری مایه ننگ ایرانیانی کدام ممکن است دلشان در ایران قفل است نیستی. اجتناب کرده اند رسمیت ناسیونالیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفکران گرفته به همان اندازه مجریانی کدام ممکن است برای شنونده حتی کوچکترین ارزشی قائل نیستند، به همین دلیل می توانند همراه خود ورزش اجرای زنده برگزار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ پوست. این مثال غیرمعمول ماست کدام ممکن است امثال خواهید کرد باهوش آنها می شوند. این الگوی منصفانه باهوش متعلق به دوران پهلوی است کدام ممکن است در آن نقطه موضوعاتی معادل ناسیونالیسم فوق العاده مطرح می شد.