تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان.
در جلسه هیأت دولت که بعدازظهر یکشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای دولت با طرح پیشنهادی تسهیل ضمانت وام های اندک برای اشتغال زنان سرپرست خانوار با استفاده از ظرفیت مجلس موافقت کردند. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی