تصاویر منتشر نشده از عملیات مرصاد
در ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ پس از پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران، منافقین کوردل طی عملیات موسوم به فروغ جاویدان ضمن پیشروی سریع به خاک ایران، کشتار دسته جمعی مردم را در شهرهای مختلف آغاز کردند. درست یک روز بعد دلیرمردان ارتش، سپاه و نیروهای مردمی در عملیاتی که به «مرصاد» معروف شد، تنگه چهار زبر را به مسلخ دشمنان قسم خورده مردم و انقلاب تبدیل کردند. . این تصاویر از آرشیو خبرگزاری جمهوری اسلامی و برای اولین بار توسط این عملیات غرور آفرین منتشر شده است.