تصاویر | زریبار و لکه هایش
در دهه ۸۰ انیمیشن ایرانی «خدا لک لک می خواهد» به کارگردانی سعیده ذاکری و هما شکیبی پخش شد. بی شک مخاطبان آن سال ها فکر نمی کردند در کشور ما ایران مناطقی وجود دارد که سال هاست مردمانش در کنار لک لک ها زندگی می کنند.