تصاویر حمام تاریخی احمدآباد در آستانه نابودی
حمام تاریخی احمدآباد در محله قدیمی جوی آباد (گیوآباد) اصفهان واقع شده است و احداث باغ ویلایی در جبهه غربی حمام، جاده خاکی ایجاد شده در اثر ترافیک در مجاورت شرقی این محوطه و شخم زدن. زمین کشاورزی در جبهه جنوبی این بنای تاریخی بدون رعایت حریم خصوصی و سطح بقایای این اثر که احتمالاً مربوط به دوران پیش از قاجار یا اوایل قاجار است یکی از دلایل اصلی تخریب تدریجی این بنا است. کار تاریخی