تصاویر | تبدیل اراذل و اوباش در تهران
هفت اراذل و اوباش که در جریان درگیری این هفته در محله مرتضی گرد به ماموران پلیس حمله کردند و یکی از آنها را با شلاق زخمی کردند. صبح روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در منطقه مرتضی گرد بازگردانده و قطعه قطعه شدند.