تست تصادف دو خودروی هیوندای را از جلو ببینید
متأسفانه استانداردهای ایمنی در مناطق و بازارهای مختلف در سراسر جهان بسیار متفاوت است و برنامه جهانی ارزیابی خودروهای جدید تصمیم گرفته است این موضوع را با یک تست تصادف جدید نشان دهد. در این تست که دو سدان رده پایین هیوندای برای بازارهای مختلف آزمایش می شوند، شاهد نتایج تکان دهنده ای هستیم.