ترکیه گزارش «حقوق بشر» آمریکا را تکذیب کردوزارت امور خارجه ترکیه گزارش حقوق بشر آمریکا را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آمریکایی ها خواست به همان اندازه بر اطلاعات حقوق بشری شخصی کانون اصلی کنند.