تامین مداوم قطره چکان روغن موتور
صدور مجوز به سازمان حمایت برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور در حالی با ابهام مواجه است که رئیس اتحادیه خدمات خودرو از کاهش عرضه این محصول در بازار انتقاد می کند و در عین حال سخنگوی اتحادیه سازمان تعزیرات حکومتی می گوید: مجوز افزایش قیمت روغن موتور صادر نشده است.