تاثیر معاملات رسمی شرکت ها در افزایش قیمت مسکنیک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش معاملات رسمی در دفاتر مشاوران املاک به منظور افزایش قیمت مسکن، گفت: تمامی فرآیندهای موجود در بازار املاک از ثبت ملک، مشتری یابی، معاملات و فرآیندهای مرتبط باید شکل بگیرد. توسط اپراتورهای اجاره ای در فضای IT برای جلوگیری از آسیب به مشاوران املاک.