تات: چشم انداز خوبی برای صعود اجتناب کرده اند گروه شخصی در جام جهانی داریم/ در سئول همراه خود مخلوط کردن ناتمام قادر مطلق بودیم!سرمربی کرواسی اظهار داشت: صادقانه معتقدم کدام ممکن است چشم انداز فوق العاده خوبی برای صعود به مرحله اول هشتم بسته شدن جام جهانی ۲۰۲۲ داریم.