بیشترین جستجوهای ایرانیان در گوگل در خرداد ۱۴۰۱
حادثه متروپلیس، یارانه ها و سرخک از جمله موضوعاتی بودند که ایرانیان در ماه ژوئن در گوگل جستجو کردند. پخش سریال یاگی، امتحانات خردادماه، قرعه کشی خودرو و حواشی متعدد فرهنگی از دیگر موضوعاتی بود که در این ماه مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفت.