بیانیه بهشت ​​زهرا درباره «دختران بابا آنتون» ویدئو: توهین های به کار رفته را دنبال می کنیم.
سازمان حضرت زهرا(س) بهشت ​​در محکومیت این شوخی اعلام می کند که عوامل دختر بابا آنتون باید پاسخگوی احساسات جریحه دار مردم باشند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست می شود جلوی این بی فرهنگی و هنجاری را بگیرد. اقدام شکستن … رکورد حرفه ای خود را حذف کنید.