به گستاخی دانش آموزان اشاره کردند و اشتباه شد!
۲۲ آبان در تقویم ما به عنوان روز ملی استکبارستیزی و روز دانش آموز ثبت شده است، اما ۲۲ آبان امسال متفاوت است. امسال دانشجویان برای استکبار ستیزی به میدان خواهند رفت و معاندان در دو ماه اخیر از طریق شبکه های ماهواره ای فارسی زبان سعی در تحریک و آشوب آنها داشتند. نسلی که اگرچه در اینترنت و فضای مجازی بزرگ شده است، اما بصیرت کافی برای تشخیص درست و نادرست دارد و راه خودش را پیدا می کند.