بهترین واکسن کرونا برای دوز چهارم
با توجه به اینکه واکسن کرونا محصولی ضروری و نیازمند است و باید در اسرع وقت در دسترس مردم قرار گیرد، پایداری آن تنها در ۰، ۳ و ۶ ماه از لحظه تولید بررسی شده است. . و سپس وارد بازار تزریقی شد و طبق نتایج تا شش ماه کاملا بی خطر و موثر بوده و افراد می توانند آن را تزریق کنند.