“بمب چاقو”؛ موشکی که باعث کشته شدن رهبر القاعده شد چه بود؟
مقامات آمریکایی در یک سال گذشته بارها تاکید کرده اند که از بین بردن تهدید تروریستی در افغانستان بدون حضور نیروهای آمریکایی دشوار است، اما غیرممکن نیست. ایالات متحده دقیقاً این کار را در روز یکشنبه ۱ اوت انجام داد و ایمن ظواهری رهبر القاعده را در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین کشت.