بلینکن: در غیاب برجام از تحریم ها علیه ایران استفاده خواهیم کرد
وزیر امور خارجه در بیانیه ای که در بحبوحه بن بست مذاکرات وین و چالش های تمدید آن پس از تحریم های جدید خزانه داری علیه افراد و نهادهای ایرانی صادر شد، از سیاست تحریم های واشنگتن علیه ایران دفاع کرد.