بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف کرده است
یک فرد مطلع که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: تعطیلی پالایشگاه آموایی، قطع برق و تعطیلی کامل این بخش از پالایشگاه می تواند کارخانه های تقطیر و کاتالیزور را که در حال حاضر دارای ظرفیت هستند، تحت تاثیر قرار دهد. برای تولید حدود ۸۰ درصد بنزین در کشور.”