بزرگترین افتخار محسن رضایی
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در توییتر نوشت: فراگیری خدمت سربازی در مدرسه کبیر خمینی (ره) بزرگترین افتخار من بود. مرد بزرگی که استثنایی بود و در تاریخ ماندگار شد و خاستگاه جدیدی را در تاریخ ایران پایه گذاری کرد. در برابر ستمگران و راهزنان و راه سعادت در برابر ما ایستاد.