بریکس و ایران در برابر دلار
خطاب به چهاردهمین اجلاس سران بریکس: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا از تمامی توانمندی ها و امکانات خود از جمله ذخایر انرژی بی نظیر، شبکه های حمل و نقل کوتاه و ارزان و ترانزیت، ثروت استثنایی نیروی انسانی آموزش دیده و منابع علمی قابل توجه و دستاوردها استفاده کند. ، برای دستیابی به اهداف بریکس