برد آسان است رئال همراه خود براق شدن برزیلی ها
رئال مادرید همراه خود براق شدن سه برزیلی اجتناب کرده اند سد ختافه تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را برای ورزشی بازگشت همراه خود چلسی در لیگ قهرمانان اروپا کنار هم قرار دادن کرد.