برجام؛ قطعنامه های کاغذ پاره، سونامی تحریم ها و عمل گرایی اخلاقی
محمدرضا بیاتی: سرنوشت برجام هر چه باشد، به نظر می رسد این قطار به آخرین ایستگاه خود نزدیک می شود. مخالفان دو آتش سوزی که روزگاری به آتش زدن برجام افتخار می کردند، حالا برای احیای آن می جنگند و فراموش کرده اند آنقدر روز آتش بازی را نمی دانستند که علی لاریجانی به طعنه به آنها گفت مراقب باشید مجلس را برپا نکنید. در آتش! برخی از آنها ترسو به فکر منافع ملی نبودند و در رقابت بر سر قدرت از پشت خنجر زدند. برجام به گونه ای شوم ساخته شد که گویی تحریم ها علیه زنان پس از برجام آغاز شده است!