باور مانترا امسال متعدد اجتناب کرده اند مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری را رفع می تدریجی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، فایق رستمی امام جمعه سنندج در خطبه های نماز جمعه این هفته سنندج ضمن تشکر اجتناب کرده اند میهمان نوازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال افراد استان اجتناب کرده اند میهمانان نوروزی، تصدیق شد: کردستان. آنها در هر سطح اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روی زمین به کمک آنها می شتابند.

امام جمعه سنندج اذعان داشت: اجتناب کرده اند بازو اندرکاران ستاد شرکت ها بازدید نیز تشکر می کنم کدام ممکن است در تعدادی از روز جدیدترین سفر نوروزی به بهتر از نحو به میهمانان شرکت ها رسانی کرده اند.

وی دقیق کرد: اقلیم کردستان در بخش نیروی انسانی، معدنی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره قابلیت های زیادی دارد کدام ممکن است متاسفانه اجتناب کرده اند این قابلیت ها {به درستی} استفاده از نشده است.

موموستا رستمی ذکر شد: جهان کردستان محروم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای قابلیت های منحصر به شخص خاص مشابه معادن طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند اگر اجتناب کرده اند این ستون ها به خوبی استفاده شود، محرومیتی {در این} استان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: نیروی جوان ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند قابلیت های ویژه اقلیم کردستان است کدام ممکن است می توان همراه خود اجرای مانترا سال اجتناب کرده اند قابلیت های این نیروی جوان بهره برد.

امام جمعه به سنندج خاطرنشان کرد: اگر مسئولان بتوانند زمینه باور مانترا سال را به معنای دقیق فراهم کنند، متعدد اجتناب کرده اند مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری در اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت برطرف تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به جان باختن انواع زیادی اجتناب کرده اند ساکنان در تصادفات خیابان ای در روزهای قبلی نوروزی، ذکر شد: نباید {به دلیل} منصفانه دوم بی احتیاطی در خیابان، مسکن پر اجتناب کرده اند اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصیبت را برای دیگران رقم بزنیم.

موموستا رستمی افزود: تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ نفر بر تأثیر عدم رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در خیابان های ملت کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها نفر مجروح شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش این آمار نیازمند سنت سازی است.

وی خطاب به مسئولان ذکر شد: نظارت بر بازار ساده برای مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ نیست، اما علاوه بر این در امروز قیمت اکثر مایحتاج افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فراهم می کند خانگی می خواست افراد پرهزینه شده کدام ممکن است اولویت از حداکثر افراد را جستجو در داشته است. “

امام جمعه سنندج ذکر شد: امیدواریم مقامات کریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد سیزدهم همراه خود نظارت هرچه اصولاً بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی خانه، زمینه تخفیف این موارد را دسترس در بازار فراهم کنند.

وی افزود: امروزه بچه ها ما توان کسب چشم اندازها کودک مسکن را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است میزان عروسی در محله کاهش یافته است است.

ماموستا رستمی همراه خود ردیابی به اینکه جایگاه انسان فوق العاده بالاست، ذکر شد: باید همراه خود عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوای الهی قطعا ارزش آن را دارد این مقام را محافظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه در مخالفت با ظالم بالا لمس کردن نیاوریم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمود: هر کدام ممکن است به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیتش نان حلال بدهد در دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم سفید است، پس باید برای سعادت دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قیامت به تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت بکوشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه سنندج افزود: ایمنی بهترین نعمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه برای محله است کدام ممکن است در امروز به برکت امتحان شده تجهیزات های امنیتی در ایران اسلامی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این ایمنی هیچگاه اجتناب کرده اند محله ما سلب نشود.

انتهای پیام/۷۱/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول سریع دهید