بانک ها: در حال حاضر ارز اربعین نداریم
در حالی که روز گذشته اعلام شد فروش ارز اربعین در بانک ها و صرافی ها آغاز شده و پنج بانک باید این ارز را بفروشند، رصد این بانک ها نشان می دهد هنوز این ارز را نفروخته اند و می گویند امکان دارد. در روزهای آینده ارائه خواهد شد.