باغ ملک خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داد و حداقل دو نفر در این استان جان باختند. در شهر باغملک آب وارد برخی از منازل روستایی و شهری شده و خسارات زیادی به مزارع کشاورزی وارد شده است. همچنین راه ارتباطی چند روستا مسدود است.