بازی روزانه همراه خود کودکان

اگرچه باقی مانده است انواع زیادی اجتناب کرده اند کودکان سرزنده جسمی هستند، با این حال انواع بیشتری اجتناب کرده اند کودکان در گذشته اجتناب کرده اند آغاز ورزش جسمی به تور در وب هر دو تفریحی های ویدیویی می پردازند. همراه خود پیشرفت تکنولوژی، کودکان لذت بخش تر {و کمتر} سرزنده می شوند. بازی ۹ تنها برای بزرگسالان حیاتی است، اما علاوه بر این کودکان نیز به طرق مختلف اجتناب کرده اند آن درآمد می برند. ضمانت اجتناب کرده اند اینکه کودکان در کل روز ورزش جسمی کافی دارند برای انبساط و تکامل آنها فوق العاده حیاتی است. ورزش جسمی مشترک ممکن است اجتناب کرده اند متعدد جهات به پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های مزمن و تحمیل جسمی مفید و محکم کمک تدریجی:

* بهبود توانایی عضلانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حوادث جلوگیری می تدریجی.

* استعداد های مرکز و ریه شخصی را افزایش بخشید کدام ممکن است به آنها {کمک می کند} کارآمدتر حرکت کنند. این در ورزش های روزانه و در بالای همه چیز فشار خون {مفید است}.

* به محکم نگه از گرفتن استخوان های خواهید کرد {کمک می کند}، کدام ممکن است به جلوگیری اجتناب کرده اند پوکی استخوان در سطوح بعدی اقامت {کمک می کند}.

* کاهش چربی هیکل و کمک به محافظت وزن ملایم و مفید.

* به کودکان {کمک کنید} نشاط خوردن کنند کدام ممکن است به مدیریت وزن {کمک می کند}.

* بالقوه است به کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع دوم کمک تدریجی.

ورزش جسمی مشترک علاوه بر این برای بهبود و پایان دادن استعداد های حرکتی ظریف و خشن کدام ممکن است برای توافق، اعتقاد به نفس، اجتماعی شدن و پیشرفت تحصیلی مهم هستند، حیاتی است. حرکت ۹ تنها سلامت بدنی و استعداد های حرکتی کودکان را بهبود می دهد. علاوه بر این ممکن است اجتناب کرده اند طرق مختلف برای سلامت روان خواهید کرد مفید باشد:

* به نظر می رسد مانند است ارزش خود خواهید کرد در جاری {افزایش است} و در کفش های شخصی اعتقاد به نفس و لوکس بودن به کف دست می آورید.

* به کاهش علائم مالیخولیا و اضطراب ناشی اجتناب کرده اند ورزش جسمی {کمک می کند} کدام ممکن است باعث تنظیم ساختار شیمیایی ذهن و افزایش مرحله سروتونین تبدیل می شود.

* افزایش هدف اصلی و کاربرد همراه خود ترشح اندورفین کدام ممکن است بر روی ذهن برای افزایش هدف اصلی روانشناختی و ظرفیت های شناختی تأثیر می گذارد.

* همراه خود تحریک ورود به خون و جریان خون، کدام ممکن است اکسیژن و داروها مغذی را به احساس های خواهید کرد می رساند، به افزایش مرحله نشاط خواهید کرد {کمک می کند}.

* مدیریت نوسانات خلقی و افزایش لذت! این تحریک روانشناختی است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود کودکان بافت موفقیت کنند.

به مشاوره صفحه بحث مرکز آمریکا، برای به کف دست انتقال نتیجه، پیشنهاد تبدیل می شود کدام ممکن است کودکان حداقل ۶۰ دقیقه در {هر روز} ورزش جسمی داشته باشند. برخلاف بزرگسالان، آنها برای به کف دست انتقال این نتایج نیازی به پیروی اجتناب کرده اند خوب رژیم ورزشی خاص ندارند. دویدن، پریدن، کوهنوردی، تفریحی در پایین تفریحی، تفریحی بسکتبال، لگد زدن به فوتبال، دوچرخه استفاده و بسیاری دیگر اینها الگوی هایی اجتناب کرده اند ورزش هایی هستند کدام ممکن است همراه خود نیازهای خواهید کرد تکامل دارند. جابجایی به استخر یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند انتخاب های برتر است کدام ممکن است برای همه لذت بخش است و ممکن است خوب بازی قلبی برتر باشد. آنها نیاز دارند در ورزش هایی نمایندگی کنند کدام ممکن است به آنها کنجکاوی دارد. ورزش در YMCA بومی هر دو بازی های بعد اجتناب کرده اند دانشکده ممکن است خوب انتخاب لذت بخش باشد. شناخته شده به عنوان خوب کفگیرها هر دو رئیس، می توانید در ورزش های جسمی شخصی نمایندگی کنید و نمونه باشید. اجتناب کرده اند آنها بپرسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند انجام چه کاری لذت می برند و تمام خانوار را حاوی کنید. می توانید ورزش را انواع کنند. این ارائه می دهیم بافت خاص می دهد! ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است آنها به اسباب تفریحی های سرزنده مشابه توپ، طناب افزایش، دوچرخه و بسیاری دیگر ورود دارند. لذت برداشتن اجتناب کرده اند ورزش و تفریحی خانوادگی بر وب و تفریحی های ویدیویی غالب تبدیل می شود و کودک بازی می خواست شخصی را بدست آمده می تدریجی.

آموزش سبک اقامت سرزنده و مفید به کودکان در بلند مدت برای او یا او مفید {خواهد بود}. حیاتی است کدام ممکن است نمایندگی کنید و مثبت شوید کدام ممکن است دارایی ها اجباری برای ورزش جسمی را دارید. مهم اینجا است کدام ممکن است با توجه به کودکان لذت بخش باشد و خیلی شبیه به گروه نباشد. در صورت وجود آنها کاری را انجام می دهند کدام ممکن است دوست دارند و موظف به این را امتحان کنید نیستند، احتمالاً آن را رها نمی کنند. ورزش جسمی مشترک برای جوانان فوق العاده حیاتی است از انبساط، انبساط و سلامت روان آنها به آن است تعیین می شود. بازی کن

این محتوا شناخته شده به عنوان مبادله برای پیشنهاد های پزشکی ماهر، پیش آگهی هر دو معامله با فکر نشده است. در همه زمان ها همراه خود دکتر هر دو سایر حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی مجاز با توجه به هر گونه وضعیت پزشکی مراجعه به کنید. به هیچ وجه تقاضا توصیه پزشکی ماهر را نادیده نگیرید هر دو به تعویق نیندازید از چیزی در همین جا خوانده اید.