بازیگر یونانی: تفریحی در سریال سلمان فارسی تذکر من می خواهم را نسبت به ایران تنظیم داد


به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس ، «پاناگیوتیس بویوریس» بازیگر سرشناس یونانی یکی اجتناب کرده اند بازیگران سریال «سلمان فارسی» همراه خود حضور در ستاد فرماندهی کل قوا همراه خود مهدی نکاح قمی رایزن زیبایی شناختی کشورمان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. رایزن زیبایی شناختی کشورمان سفارت ایران در یونان

وی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک عید نوروز ذکر شد: حضورم در ایران باعث شد همراه خود سنت غنی ایرانی شناخته شده شوم. عید نوروز جشن فوق العاده شکوه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عید نوروز مشغول کشتی پیام تبریک برای دوستان ایرانی بودم کدام ممکن است هنگام ایفای موقعیت در سریال سلمان فارسی کشف کردم. من می خواهم هم در شب سال نو به ۱ رستوران ایرانی در آتن رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غذاهای خوش ذوق ایرانی لذت بردم.

این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره حضورش در سریال سلمان فارسی ذکر شد: سریال سلمان فارسی عالی تعهد هنری فوق العاده عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی است. این بهترین تعهد ای است کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی روی آن کار کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از می کنم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن هستم. من می خواهم هم اجتناب کرده اند همدردی بازیگران این سریال فوق العاده متاثر شدم. ویژه به ویژه آقایان میر باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا شجاع نوری در روده ها من می خواهم جایگاه ویژه ای خواهند داشت. او در نیمه هایی اجتناب کرده اند این سریال همراه خود آقای شجاع نوری به ایفای موقعیت صنوبر. در یونان ضرب المثلی داریم کدام ممکن است وقتی به گلی آب می دهید، کاسه هم آب را می نوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم سوسو زدن تفریحی آقای شجاع نوری کار من می خواهم را نمایان می تدریجی.

وی یکپارچه داد: در مدت اقامتم تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرود بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه بازدید کوتاهی به شمال ایران داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بگویم کدام ممکن است جنگل ابر شاهرود فوق العاده a فوق العاده است، در گذشته اجتناب کرده اند سفرم به ایران همراه خود اینکه سینمای ایران را خیلی خوشایند می شناختم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانست کدام ممکن است به دست آورد جوایز در سراسر جهان زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند سینماهای جهان همانطور که صحبت می کنیم است، با این حال تصور ایران کشوری در خاورمیانه بود، خب، ما {در این} زمینه اطلاعات زیادی {در این} زمینه می شنویم. رسانه‌هایی کدام ممکن است درو کردن‌های ما را تعیین کنید می‌دهند، با این حال من می خواهم اجتناب کرده اند فیلم‌های ایرانی دیده شده است‌ام کدام ممکن است ایرانی‌ها هر دو فارس‌ها اجتناب کرده اند تذکر زیبایی شناختی همراه خود تولید دیگری کشورهای جهان مشخص هستند.

این بازیگر یکپارچه داد: روزی کدام ممکن است به ایران بازدید کردم متوجه شدم کدام ممکن است مشترکات زیبایی شناختی زیادی همراه خود هم داریم. متنوع اجتناب کرده اند مردمان در نظر گرفته شده می کنند اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است یونان جهان ای بین ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای ecu است، متنوع اجتناب کرده اند مشخصه های زیبایی شناختی را اجتناب کرده اند ترکیه گرفته است. با این حال من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ما این مشخصه های زیبایی شناختی را تا حد زیادی اجتناب کرده اند ایران گرفتیم، یعنی پایه متنوع اجتناب کرده اند آنها همراه خود وجود اینکه اجتناب کرده اند ترکیه می آیند، ایرانی هستند. حتی اجتناب کرده اند تذکر زبان نتیجه گیری من می خواهم اینجا است کدام ممکن است فارسی اجتناب کرده اند تذکر آوایی ظاهر زیادی به زبان های مدیترانه ای دارد.

وی یکپارچه داد: در حین فیلمبرداری اشخاص حقیقی پرتلاشی را دیدم کدام ممکن است اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری فوق العاده مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخ طبع بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ایران بهتر از ها را اراده دارم.

رایزن زیبایی شناختی کشورمان {در این} دیدار ضمن تشکر اجتناب کرده اند حضور این مشاور یونانی در رایزنی زیبایی شناختی کشورمان در یونان، هدایایی اهدا کرد. بویریس پس اجتناب کرده اند تخصص حضور در ایران به زبان فارسی کنجکاوی مند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در وسط های زبان فارسی این تصویر نمایندگی می تدریجی. وی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این توانسته بود در آزمون های اساس اول نمره برتر کسب تدریجی، تاییدیه زبان شخصی را نیز اجتناب کرده اند رایزنی زیبایی شناختی کشورمان اخذ کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید