بازگشت کشتی بادبانی به آبهای خلیج فارس پس از ۷۰ سال؛ استفاده از تجهیزات به جا مانده از کشتی افسانه ای آنجلیکا/ بوم ایران بادبان های خود را دوباره بالا برد (فیلم)
این بارج مسیر طولانی را برای بالا بردن بادبان در خلیج فارس پیموده است. احتمالاً بیش از صد سال قدمت دارد و به اندازه صدای بوم یا دستگاه های صوتی نیست. این کشتی از چوب ساج هندی ساخته شده است و احتمالا زمانی در همان بندر کنگ به آب انداخته شده است، اما تا به امروز مدت زیادی است که کشتی ندیده است.