بازگشت آمریکا از دوحه به وین!
با توجه به اینکه ایران به شرط تغییر موضع آمریکا در مذاکرات هسته ای قطر حضور داشت، گمانه زنی می شود که آمریکا با همین چارچوب پیشنهادی در وین وارد میز مذاکره شد که هیچ چشم اندازی برای منافع اقتصادی ایران ندارد. اقدامی که حتی صدای اروپایی ها را هم درآورد. وزیر امور خارجه همچنین هشدار داد که ایران از خط قرمزها عبور نخواهد کرد و دوحه محل تمرین آمریکاست تا نشان دهد آیا برای دستیابی به توافق جدی است یا خیر.